Deklaracja podatkowa PIT-37 – kto jest zobowiązany do złożenia formularza?

Formularz PIT-37 jest najpopularniejszą deklaracją podatkową w Polsce składaną przez największą liczbę podatników. Co należy wiedzieć o formularzu PIT-37 i kto jest zobowiązany do jego wypełnienia?

Podatnicy zobowiązani do złożenia formularza PIT-37

Deklarację podatkową PIT-37 składają podatnicy, którzy uzyskali przychody rozliczane za pośrednictwem płatników składek. Formularz wypełniają więc osoby, które pracują na umowie o pracę, umowie zlecenie czy umowie o dzieło i otrzymali od płatnika PIT-11. Zadaniem podatnika jest przepisanie informacji zawartych w PIT-11 do formularza PIT-37 i złożenia go we właściwym urzędzie skarbowym. Płatnik przekazuje PIT-11 podatnikowi, a także przesyła kopię do właściwego urzędu skarbowego. Deklarację PIT-37 składają również podatnicy, którzy w minionym roku podatkowym otrzymywali stypendium lub uzyskali przychód z praw autorskich, wykonywanej osobiście działalności, z tytułu emerytur i rent krajowych, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, zasiłków z ubezpieczenia społecznego, a także świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub z Funduszu Pracy.

Jak złożyć deklarację podatkową?

Każdy z nas ma kilka możliwości złożenia deklaracji podatkowej PIT-37. Możemy wybrać formę tradycyjną i po wypełnieniu dokumentu, udać się do właściwego urzędu skarbowego. Musimy jednak przygotować się na czekanie w kolejkach, zwłaszcza jeśli składamy deklarację w ostatnim możliwym terminie. Najwygodniejszym sposobem rozliczenia się z urzędem skarbowym jest więc złożenie formularza przez internet – wystarczy zainstalować jeden z programów do składania deklaracji podatkowej online. Korzystając z jednego programu, możemy w kolejnym roku podatkowym rozliczyć się szybciej, bez konieczności ponownego wprowadzania wszystkich danych. Składanie deklaracji podatkowej przez internet jest przede wszystkim wygodne i pozwala zaoszczędzić sporo czasu.

Do kiedy należy złożyć deklarację PIT-37?

Wypełniony formularz składamy we właściwym urzędzie skarbowym do 30 kwietnia – jest to ostateczny termin, a niezłożenie deklaracji do tego dnia grozi karą pieniężną za wykroczenia skarbowe.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*