Deklaracja VAT-7 – kogo dotyczy obowiązek złożenia deklaracji dla podatku od towarów i usług?

Każda osoba uzyskująca dochód zobowiązana jest do składania deklaracji podatkowych. Wśród dostępnych formularzy możemy znaleźć formularz VAT-7, czyli deklarację dla podatku od towarów i usług. Kto jest zobowiązany do złożenia tego rodzaju deklaracji?

Podmioty zobowiązane do składania deklaracji VAT-7

Formularz VAT-7 składają wszyscy przedsiębiorcy rozliczający się z urzędem skarbowym co miesiąc. Pozostali przedsiębiorcy, którzy zawiesili działalność lub korzystają ze zwolnienia podmiotowego, nie składają tej deklaracji. Przedsiębiorcy zobowiązani do złożenia deklaracji VAT-7 składają formularz do 25. dnia każdego kolejnego miesiąca, rozliczając się tym samym za ubiegły miesiąc. Do tego dnia należy również wpłacić podatek.

Jak i gdzie składać deklarację VAT-7?

Przedsiębiorcy zobowiązani do składania deklaracji VAT-7 mogą to zrobić na kilka sposobów. Najbardziej powszechnym z nich jest osobiste dostarczenie deklaracji do urzędu skarbowego. Podatnik może również wysłać deklarację listem poleconym (data nadania przesyłki decyduje o dacie złożenia formularza) lub e-mailem. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na wysłanie deklaracji mailem, muszą jednak dysponować mającym moc prawną podpisem elektronicznym. Formularz przesyłamy lub dostarczamy na adres urzędu właściwego ze względu na adres siedziby firmy lub miejsce zamieszkania podatnika – w zależności od tego, czy podatnik jest osobą fizyczną, czy prawną.

Mali podatnicy a podatek VAT-7

Mali podatnicy nie składają formularza VAT-7, lecz wypełniają deklarację VAT-7K, którą składa się do urzędu skarbowego za okresy kwartalne. Warto pamiętać o ramach czasowych kwartałów, które prezentują się następująco:

  • Pierwszy kwartał – do 25.04.
  • Drugi kwartał – do 25.07.
  • Trzeci kwartał – do 25.10.
  • Czwarty kwartał – do 25.01.

Po przekroczeniu terminu złożenia deklaracji VAT urząd skarbowy nakłada na podatnika odsetki. Podatnicy, którzy dokonali rejestracji VAT po 30 września 2016 roku, przez pierwszych 12 miesięcy nie mogą wybrać kwartalnego rozliczenia VAT.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*