Deklaracje rozliczeniowe ZUS – rodzaje i informacje podstawowe

Do deklaracji ZUS zaliczamy deklaracje zgłoszeniowe oraz rozliczeniowe. Formularze ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZIUA, ZUS ZCNA oraz ZUS ZWUA należą do deklaracji zgłoszeniowych i za ich pomocą możemy zgłosić do ubezpieczeń, dokonać korekty danych lub wyrejestrować się z ubezpieczeń. Czym jest deklaracja rozliczeniowa i kto powinien ją składać?

Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA

Płatnik składek, który każdego miesiąca rozlicza składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych zobowiązany jest do składania dokumentów rozliczeniowych do ZUS. Taką deklarację przedsiębiorca składa w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Deklaracja rozliczeniowa złożona jest z czterech elementów – formularza głównego ZUS DRA oraz imiennych raportów. Deklarację ZUS DRA płatnik składa każdego miesiąca, rozliczając wszystkie składki.

Raporty imienne – załączniki do ZUS DRA

Przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników, musi do deklaracji ZUS DRA dołączać trzy raporty imienne, które składa za siebie i swoich pracowników. Do raportów imiennych należą:

  • ZUS RZA – imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne;
  • ZUS RCA – imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach;
  • ZUS RSA – imienny raport o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek.

Czy każdy przedsiębiorca musi składać deklarację rozliczeniową?

Przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników, mają jedynie obowiązek przekazywania miesięcznej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA bez imiennych raportów. Dotyczy to tych przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobową działalność i opłacają składki jedynie za siebie.

Terminy składania miesięcznych deklaracji

Jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe mają obowiązek składania deklaracji do 5 dnia następnego miesiąca, osoby fizyczne opłacające składki jedynie za siebie – do 10 dnia następnego miesiąca, natomiast wszyscy pozostali płatnicy – do 15 dnia następnego miesiąca.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*