Formularz PIT-36 – dla kogo jest przeznaczony?

PIT-36, czyli zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w danym roku podatkowym, jest jednym z najpopularniejszych formularzy składanych przez podatników do urzędu skarbowego. Kto powinien go wypełnić?

PIT-36 czy PIT-37?

PIT-37 jest najpopularniejszym w Polsce formularzem i składają go przede wszystkim podatnicy, których przychody były uzyskiwane i rozliczane poprzez płatników składek. Zeznanie to składają więc wszyscy pracownicy oraz zleceniobiorcy, którzy rozliczają się za pośrednictwem płatnika. Pozostali podatnicy, czyli osoby, które w danym roku podatkowym uzyskały dochód bez pośrednictwa płatnika na zasadach skali podatkowej wynoszącej 18%-32% wypełniają PIT-36.

Podatnicy zobowiązani do złożenia zeznania PIT-36

Formularz PIT-36 składają osoby, które w poprzednim roku podatkowym:

  • prowadziły gospodarstwo rolne;
  • prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą – podatnicy, którzy zawiesili działalność lub nie uzyskali w ubiegłym roku podatkowym dochodów, zobowiązani są do złożenia deklaracji zerowej;
  • uzyskały dochody z najmu, dzierżawy itp.;
  • uzyskały dochody z innych źródeł;
  • pracowały za granicą;
  • odprowadzały zaliczki na podatek dochodowy samodzielnie.

Kiedy złożyć PIT-36 oraz PIT-28?

Niektórzy podatnicy zobowiązani są do złożenia dwóch deklaracji podatkowych – PIT-36 oraz PIT-28. Takie postępowanie konieczne jest w przypadku prowadzenia dwóch rodzajów działalności, spośród których jedna rozliczana jest ryczałtem ewidencjonowanym, a druga opodatkowana według skali podatkowej (18%-32%).

Kto musi złożyć PIT-36L?

Oprócz formularza PIT-36 mamy również deklarację podatkową PIT-36L, którą zobowiązani są złożyć przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na wybór podatku liniowego wynoszącego 19%. Ten formularz mogą wypełnić jedynie podatnicy rozliczający się indywidualnie, którzy w ubiegłym roku podatkowym uzyskali dochody z działów specjalnych produkcji rolnych (objętych podatkiem liniowym) oraz pozarolniczej działalności gospodarczej. Wypełnienie deklaracji PIT-36L wyklucza skorzystanie z ulg podatkowych.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*