Składanie formularza PIT a ulgi podatkowe – sprawdź, z jakich ulg możesz skorzystać

Polskie prawo podatkowe przewiduje zwolnienia, odliczenia, obniżki i zmniejszenia nazywane ulgami podatkowymi. Korzystanie z ulg skutkuje obniżeniem wysokości podatku i jest popularne wśród wielu Polaków. Sprawdź, jakie ulgi podatkowe przewiduje prawo i dowiedz się, w jakich przypadkach możesz z nich skorzystać.

Ulga prorodzinna

Ulgą, z której każdego roku korzystają rodzice, jest właśnie ulga prorodzinna, zwana również ulgą na dzieci. Mogą z niej skorzystać podatnicy rozliczający się przy użyciu formularza PIT-36 lub PIT-37. Na prawo do ulgi oraz jej wysokość ma wpływ liczba wychowywanych dzieci. Z ulgi mogą skorzystać rodzice dzieci małoletnich, dzieci uczących się, które nie ukończyły 25. roku życia oraz dzieci w każdym wieku, które pozostają na zasiłku lub otrzymują rentę socjalną.

Ulga internetowa

Z uwagi na fakt, że dostęp do internetu ma dziś większość Polaków, a opłaty nie są wyjątkowo wysokie, ulga za internet odchodzi powoli w niepamięć i mogą z niej skorzystać już tylko nieliczni. Rząd postanowił umożliwić korzystanie z tej ulgi osobom, które dopiero od niedawna korzystają z internetu. Z ulgi można skorzystać jedynie przez następujące po sobie 2 lata podatkowe, pod warunkiem, że nigdy wcześniej z niej nie korzystano. Osoby, które znajdują się w tej grupie, mogą odpisać maksymalnie 760 zł od dochodu. Warto skorzystać z tej możliwości, gdyż w następnych latach ulga ta prawdopodobnie zupełnie przestanie istnieć.

Ulgi z tytułu krwiodawstwa

Krwiodawcy od lat korzystają z tej ulgi, odliczając od podatku ilość oddanej honorowo krwi. Wysokość ulgi oblicza się, mnożąc każdy litr oddanej krwi razy 130 zł. Warto jednak pamiętać o tym, że ulga nie może być wyższa niż 6% uzyskanego w danym roku podatkowym dochodu.

Inne ulgi podatkowe

Oprócz wspomnianych już ulg podatkowych podatnik może również skorzystać m.in. z ulgi z tytułu darowizn na cele użytku publicznego, ulgi z tytułu darowizn na cele kultu religijnego, ulgi rehabilitacyjnej, ulgi na przewodnika, ulgi na psa asystującego oraz ulgi z tytułu składek odprowadzanych na ubezpieczenie zdrowotne.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*