Faktoring. Z myślą o przedsiębiorcach

Przedsiębiorcy oferujący różnego rodzaju usługi lub produkty niejednokrotnie muszą poczekać na dokonanie przez kontrahenta płatności. Czasami dzieje się tak, że mimo dużej ilości zleceń, wpływów na konto brak. Jest to związane z wystawianiem faktur z terminem odroczonej płatności. Taka sytuacja może zaburzyć płynność finansową danej firmy powodując zator, którego skutki mogą być widoczne na wielu płaszczyznach. I tu właśnie pojawia się pojęcie faktoringu, który ma szeroki zakres możliwości wspierających przedsiębiorcę w jego sytuacji finansowej. Firma musi w sposób ciągły operować pieniędzmi, ponieważ ma różnego rodzaju zobowiązania. Dlatego umowa z firmą faktoringową pozwala na otrzymanie danej należności natychmiast, aby móc zachować płynność finansową. Umowa, jaką zawiera firma faktoringowa z przedsiębiorcą oznacza, iż to firma faktoringowa spłaca należność za kontrahenta, który był odbiorcą danej usługi w zamian za prowizję z tego tytułu. Dla przedsiębiorcy oznacza to ciągły napływ do budżetu, który pozwala danej firmie się utrzymać. Z takiej opcji korzystają przedsiębiorstwa duże i małe. Faktoring występuje w kilku postaciach, w zależności od potrzeb i działalności danej firmy. Dzięki możliwościom wynikającym z faktoringu przedsiębiorca zyskuje ochronę swoich interesów i finansów. 

 

Faktoring. Czy zawsze jest możliwy?

 

Jeśli partner biznesowy zastrzega sobie prawo cesji, faktura może zostać sfinansowana poprzez zaciągnięcie na nią pożyczki. Jest ona spłacana na ustalonych warunkach, o czym kontrahent nie musi wiedzieć. Nie jest to cesja, której sobie nie życzył, ale inny sposób, który sprawia, że  finansowanie dochodzi do skutku. W zależności od rodzaju podejmowanej współpracy z kontrahentami można wybrać określony rodzaj faktoringu. Będzie się on szczególnie odnosił do tego, czy współpraca polega na stałych zleceniach od tych samych zleceniodawców, czy na pojedynczych zleceniach od różnych klientów. W tym pierwszym przypadku dobrym rozwiązaniem będzie faktoring pełny. W drugim natomiast, można się wesprzeć mikrofaktoringiem. Opcje te różnią się tym, iż w przypadku pełnego zlecenia wszystkie faktury są finansowane przez firmę faktoringową skracając w ten sposób okres oczekiwania na płatność. W drugim przypadku to przedsiębiorca wybiera poszczególne faktury, które chce przekazać faktorowi. Możliwości jakie daje faktoring są szerokie. Dotyczą, nie tylko faktur krajowych, ale także dotyczących zagranicznych kontrahentów. Dzięki współpracy z firmą faktoringową, przedsiębiorca zapewnia sobie płynność finansową, która wpływa na funkcjonowanie jego przedsiębiorstwa. Jest to zabezpieczenie jego interesów i ochrona sfery ekonomicznej. Kwota znajdująca się na fakturze może wpłynąć na konto już tego samego dnia. Nie trzeba czekać trzydziestu dni wskazanych na fakturze jako termin zapłaty. W takim czasie pieniądze są zamrożone i chociaż wirtualnie się należą, wciąż nie ma ich wpływu. Tego typu zator może stać się przyczyną nawet i najbardziej czarnego scenariusza działalności danej firmy – bankructwa.