Zarządzanie aktywami razem z kancelarią funduszy inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne są jednym z popularnych instrumentów finansowych, które pozwalają inwestorom na efektywne zarządzanie swoimi aktywami. Jednak zarządzanie funduszami inwestycyjnymi wiąże się z wieloma aspektami prawno-finansowymi, które wymagają specjalistycznej wiedzy, ale również doświadczenia zdobytego na przestrzeni wielu lat. Łączy się to z poznawaniem tematu z każdej możliwej strony. Właśnie w tym kontekście kancelaria fundusze inwestycyjne specjalizuje się w obszarze funduszy inwestycyjnych odgrywając kluczową rolę, zapewniając profesjonalne doradztwo, wspierając, pomagając oraz zarządzającym funduszami inwestycyjnymi.

Główne zadania kancelarii funduszy inwestycyjnych

Kancelaria fundusze inwestycyjne to specjalistyczne firmy prawnicze, które świadczą kompleksowe usługi prawne związane z tworzeniem, rejestracją, zarządzaniem i likwidacją funduszy inwestycyjnych. Ich rolą jest zapewnienie wsparcia prawnego zarówno dla zarządzających funduszami, jak i dla inwestorów, którzy korzystają z tych usług. Kancelaria fundusze inwestycyjne specjalizują się w różnych rodzajach, takich jak fundusze inwestycyjne otwarte, zamknięte, jednostkowe czy specjalistyczne, oraz świadczą szeroki zakres usług prawnych. Opiera się on o tworzenie funduszy inwestycyjnych. Pomagają one w procesie tworzenia funduszu inwestycyjnego, w tym w opracowaniu dokumentów założycielskich, umów i regulaminów funduszy, a także w procesie rejestracji funduszu w odpowiednich organach regulacyjnych.

Doradztwo w zakresie regulacji i zgodności prawnej

Kancelaria fundusze inwestycyjne śledzą zmieniające się przepisy prawne dotyczące funduszy inwestycyjnych oraz doradzają zarządzającym w zakresie zgodności z przepisami regulacyjnymi. Współpracują z organami regulacyjnymi. Reprezentują zarządzających funduszami inwestycyjnymi w kontaktach z organami regulacyjnymi, takimi jak Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w Polsce czy innymi organami regulacyjnymi w innych krajach, w celu spełnienia wymagań regulacyjnych oraz uzyskania niezbędnych zezwoleń czy licencji.