Deklaracja CIT-8 – kto musi ją wypełnić?

W Polsce mamy siedemnaście rodzajów podatków, w tym podatki bezpośrednie i pośrednie. Do najpopularniejszych podatków bezpośrednich należą podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz podatek dochodowy od osób prawnych (CIT). Jedną z najpopularniejszych deklaracji CIT jest formularz CIT-8, czyli zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Kto musi złożyć tę deklarację?

Dla kogo deklaracja CIT-8?

Podatek dochodowy od osób prawnych zobowiązane są płacić następujące jednostki:

 • osoby prawne;
 • spółki kapitałowe w organizacji;
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;
 • spółki nieposiadające osobowości prawnej z zarządem lub siedzibą w innym kraju;
 • podatkowe grupy kapitałowe.

Wspomniani podatnicy są więc zobowiązani do wypełnienia deklaracji CIT-8 i złożenia jej we właściwym urzędzie skarbowym.

Kto jest zwolniony ze składania deklaracji CIT-8?

Do osób prawnych zwolnionych ze składania zeznania rocznego CIT-8 należą m.in.:

 • niektóre fundusze inwestycyjne;
 • niektóre fundusze emerytalne;
 • instytucje wspólnego inwestowania;
 • kościelne osoby prawne, których dochody pochodzą jedynie z niegospodarczej działalności statutowej;
 • Polski Związek Działkowców prowadzący działalność statutową;
 • jednostki gospodarcze powstałe przy współpracy organu administracji państwowej z innymi państwami;
 • niektóre podmioty publiczne.

Należy pamiętać o tym, że osoby prawne, które w danym roku podatkowym nie uzyskały dochodów lub ich dochód był zwolniony z podatku, nie są zwolnione ze złożenia deklaracji podatkowej CIT-8 – w takim przypadku podatnicy składają zerową deklarację CIT-8.

Do kiedy i gdzie należy złożyć formularz CIT-8?

Każda osoba prawna, która kwalifikuje się do wypełnienia deklaracji CIT-8, zobowiązana jest do złożenia jej we właściwym urzędzie skarbowym w terminie trzech miesięcy od momentu zakończenia roku podatkowego przyjętego przez daną jednostkę. Deklarację CIT-8 można złożyć również przez internet lub wysłać do urzędu skarbowego listem poleconym.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*